Teorija odlučivanja

 • Teorija odlučivanja

  (obavezan predmet šestog semestra studijske grupe Menadžment)
  (izborni predmet šestog semestra studijske grupe Informacioni Sistemi i Tehnologije)

  Ovim ispitom stičete sledeća znanja i veštine:

  Razumevanje aspekata donošenja odluka u poslovanju i korišćenje metoda za pomoć u donošenju složenih odluka

  Konkretnije to znači da ćete naučiti da:

  • Razumete ograničenja koja se javljaju prilikom donošenja poslovnih odluka
  • Razvijate metode podrške odlučivanju, tzv. ekspertsko modelovanje
  • Razvijate metode podrške odlučivanju iz podataka organizacije
  • Primenjujete metode podrške odlučivanje u realnom okruženju

  Na inostranim školama ovaj predmet najčešće nosi naziv: Decision Theory ili Decision Analysis.

   

  Literatura:

  Suknović, Delibašić, Jovanović, Vukićević, Radovanović (2021). Odlučivanje. FON

   

  Suknović, Delibašić, Jovanović, Vukićević, Radovanović (2019). Odlučivanje – praktikum. FON

   

 • Materijale sa predavanja i vežbi se nalaze na Microsoft Teamsu

 • Materijale sa predavanja i vežbi se nalaze na Microsoft Teamsu

 • Ispit je moguće položiti na dva načina parcijalni i klasičan način:

  Klasičan način se sastoji iz:

  • Pismenog dela ispita gde je potrebno osvojiti minimum 51 od 100 poena. Položeni pismeni deo ispita važi do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).
  • Usmenog dela ispita. Odgovara se na po nekoliko pitanja iz svih sedam poglavlja knjige, a neophodno je pokazati znanje iz svakog poglavlja. U slučaju da nije moguće na usmeno ispitati sve studente u toku trajanja ispita, studenti pre usmenog ispitivanja treba da polože eliminacioni test. Spisak pitanja za eliminacioni test, kao i uputstva za polaganje eliminacionog testa, nalaze se na sledećem linku: Eliminacioni test (uputstvo i moguća pitanja). Uputstva i moguća pitanja za usmeni deo ispita se nalaze na sledećem linku: Usmeni ispit (uputstvo i moguća pitanja)

  Parcijalan način se sastoji iz:

  • Prvog kolokvijuma na sredini semestra, gde je potrebno osvojiti 51% poena za dalji prolaz.
  • Drugog kolokvijuma na kraju semestra, koji se polaže u terminu pismenog dela ispita u junskom roku, gde je potrebno osvojiti 51% poena.
  • Teoretski test, sa pitanjima zatvorenog tipa, iz materije za pripremu usmenog dela ispita, koji se polaže u terminu usmenog ispita u junskom ispitnom roku. Test se organizuje samo u junskom roku.

  Napomena: položena oba kolokvijuma važe do kraja školske godine, gde se priznaju kao klasičan pismeni ispit za klasično polaganje u rokovima nakon junskog.

  Konačna ocena se računa kao prosek ostvarenih poena na kolokvijumima (50% ukupne ocene) i testu (50% ukupne ocene), na sledeći način:

  Ocena 5 6 7 8 9 10
  Poeni [0-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
 • Pismeni ispit (klasično):

  Parcijalno polaganje (kolokvijumi):

 • Često postavljana pitanja:

  Nažalost, ne. Kašnjenje je loša navika i jako retko postoji opravdan razlog za to.

  Prvo proverite da ste se na poslatu poruku potpisali (sa brojem indeksa), da niste slali istu poruku odvojeno na nekoliko adresa (korišćenje CC je ispravno), i da ste se obraćali sa odgovarajućim akademskim rečnikom. Postoji mogućnost da je vaša poruka automatski prepoznata kao „spam“, pa ukoliko za par dana ne dobijete odgovor, ponovite poslatu poruku sa drugog email naloga. Očekivano vreme odgovora je 1-2 dana.

  Dokumentu mogu pristupiti samo članovi google grupe/foruma definisane za ovaj predmet. Pogledajte uputstvo za parcijalni način polaganja u odeljku „Polaganje ispita“.