Raspored polaganja usmenog ispita / testa

Poštovane koleginice i kolege,

Usmeni deo ispita će se održati u petak 05.02., na sledeći način:
Usmeni test, za studente koji polažu parcijalno, će se održati u 16 časova, po sledećem rasporedu sedenja. Test traje 45 minuta.
Klasično usmeno polaganje će se održati u 16 časova, u sali 201.

Molimo vas da se minimalno zadržavate u prostorijama fakulteta, i da se pridržavate svih propisanih epidemioloških mera, jer će to biti uslov za polaganje.

Predmetni nastavnici i saradnici