Sandro Radovanović

Dr Sandro Radovanović (Asistent) (ENG)

 

Email: sandro.radovanovic@fon.bg.ac.rs

2017-01-16

Kancelarija: 201A

 

Naučni profil:

www.researchgate.net/profile/Sandro_Radovanovic

Sandro Radovanović lična stranica

Profesionalna interesovanja:

 • Mašinsko učenje
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Poslovna inteligencija
 • Teorija odlučivanja

 

Biografski podaci:

 • Diplomirao na Fakultetu Organizacionih Nauka – Univerzitet u Beogradu – studijski program Informacione sistemi i tehnologije 2012. godine sa prosekom 9.43.
 • Master studije završio na Fakultetu Organizacionih Nauka – Univerzitet u Beogradu – studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, modul Poslovna inteligencija 2013. godine sa prosekom 10.00.
 • Doktorske studije završio na Fakultetu Organizacionih Nauka – Univerzitet u Beogradu, studijski program Informacioni sistemi i menadžment, modul Informacioni sistemi 2021. godine sa prosekom 10.00.
 • Od decembra 2017. godine radi kao saradnik u nastavi.
 • Od decembra 2019. godine radi kao asistent.
 • U decembru 2021. godine izabran za docenta.