Sandro Radovanović

Sandro Radovanović (saradnik u nastavi) (ENG)

 

Email: sandro.radovanovic@fon.bg.ac.rs

2017-01-16

Kancelarija: 201A
Konsultacije: Sreda 14-17h
Naučni profil: www.researchgate.net/profile/Sandro_Radovanovic

Profesionalna interesovanja:

  • Mašinsko učenje
  • Otkrivanje zakonitosti u podacima
  • Skladišta podataka
  • Sistemi za podršku odlučivanju
  • Poslovna inteligencija
  • Teorija odlučivanja

Biografski podaci:

  • Fakultet Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu, upisuje 2008. godine.
  • Diplomirao na odseku za Informacione sisteme i tehnologije 2012. godine.
  • Od decembra 2017. godine radi kao saradnik u nastavi.
  • Od decembra 2019. godine radi kao asistent.