Miloš Jovanović

Dr Miloš Jovanović (Docent)  (ENG)

milos-jovanovic

Email: milos.jovanovic@fon.bg.ac.rs
Kancelarija: 201a
Telefon: 011/ 3950-831
Konsultacije: (osnovne akademske studije)
Naučni profil: http://www.researchgate.net/profile/Milos_Jovanovic

Profesionalna interesovanja:

  • Mašinsko učenje
  • Otkrivanje zakonitosti u podacima
  • Skladišta podataka
  • Sistemi za podršku odlučivanju
  • Poslovna inteligencija

Biografski podaci:

  • Fakultet Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu, upisuje 2001. godine.
  • Diplomira na odseku za Informacione sisteme i tehnologije 2006. godine.
  • Od 2007. godine radi kao saradnik u nastavi.
  • Od 2009. godine radi kao asistent.