Milan Vukićević

Dr Milan Vukićević (Docent)

milanvukicevic

 

Email: milan.vukicevic@fon.bg.ac.rs
Kancelarija: 020b
Telefon: 011/ 3950-831
Konsultacije: (osnovne akademske studije)
Naučni profil: http://www.researchgate.net/profile/Milan_Vukicevic
Profesionalna interesovanja:
  • Mašinsko učenje
  • Otkrivanje zakonitosti u podacima
  • Skladišta podataka
  • Sistemi za podršku odlučivanju
  • Poslovna inteligencija

Biografski podaci:

  • Fakultet Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu, upisuje 2002. godine.
  • Diplomira na odseku za Informacione sisteme i tehnologije 2007. godine.
  • Doktorira 2014. godine.
  • Školske 2014/2015 godine boravi na postdoktorskim studijama na Templ Univerzitetu, u laboratoriji prof. Zorana Obradovića.
  • Izabran u zvanje docenta 2014. godine.