Đorđe Krivokapić

Dr. Đorđe Krivokapić LL.M.

 

Email: krivokapic@fon.bg.ac.rs
Krivokapic_2019

Naučni profil:

https://scholar.google.com/citations?user=MHM-2AEAAAAJ&hl=en

Profesionalna interesovanja:

  • Pravo informaciono komunikacionih tehnologija
  • Pravo i etika obrade podataka
  • Zaštita podataka o ličnosti
  • Poslovno pravo

Biografski podaci:

Dr. Đorđe Krivokapić LL.M. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu a master studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD). Doktorske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu okončao je 2016. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta“ pred međunarodnom komisijom.

Živi i radi u Beogradu. Od 2009. godine zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Od  oktobra 2017. godine se nalazi u okviru nastavničkog zvanja docenta. Njegovo radno angažovanje se odvija u okviru Katedre za organizaciju poslovnih sistema. Pre angažovanja na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Đorđe je radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Karanović & Nikolić“, vodećoj kancelariji u oblasti privrednog prava na zapadnom Balkanu, gde je učestvovao u brojnim uspešnim transakcijama i projektima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Leto 2010. i 2012. godine Đorđe je proveo usavršavajući se i pripremajući doktorsku disertaciju u okviru Berkman centra za Internet i društvo Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard.

Od 2012. godine Đorđe je osnivač SHARE Fondacije u okviru koje je do 2017. godine kao programski direktor vodio tim inter-disciplinarnih istraživača u više desetina projekata. SHARE Fondacija promoviše slobodu izražavanja na Internetu, informacionu privatnost, digitalnu bezbednost i slobodan pristup znanju kroz istraživanja, kreiranje javnih politika, zagovaranje regulatornih reformi, strateško parničenje, nadzor nad radom nadležnih organa, monitoring Internet sloboda i digitalnih prava, pravnu i tehničku podršku organizacijama koje omogućavaju slobodan pristup znanju.