Boris Delibašić

Dr Boris Delibašić (redovni profesor) (ENG)

Email: boris.delibasic@fon.bg.ac.rs
Kancelarija: 312
Telefon: 011/ 3950-881
Konsultacije: (osnovne akademske studije)
Naučni profil: http://www.researchgate.net/profile/Boris_Delibasic

Profesionalna interesovanja:

 • Mašinsko učenje
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Poslovna inteligencija
 • Teorija odlučivanja
 • Višekriterijumska analiza

Biografski podaci:

 • Fakultet Organizacionih Nauka (FON), Univerziteta u Beogradu, upisuje 1997. godine.
 • Tokom studiranja je bio član fudbalske ekipe fakulteta, kao i studentske organizacije AIESEC.
 • Dobitnik je nemačke DAAD stipendije 1999. godine za letnji boravak u Nemačkoj.
 • Tokom treće godine studije dobija stipendiju glavnog programa Beogradske otvorene škole koji završava 2000. godine.
 • Diplomira na odseku za Informacione sisteme i tehnologije 2002. godine.
 • Izabran je za asistenta pripravnika 2003. godine.
 • Postaje član Gorske službe spasavanja Srbije 2004. godine.
 • Magistrira 2004. godine na FONu.
 • Izabran je za asistenta 2005. godine.
 • Vojni rok služi 2005. godine.
 • Od 2006 do 2011 godine drži izborni predmet na Fridrih Šiler Univerzitetu u Jeni (Nemačka) „Towards Business Intelligence“
 • Doktorira 2007. godine na FONu.
 • Izabran je u zvanje docenta 2007. godine.
 • Od 2011. godine član je koordinacionog odbora Evropske radne grupe za Sisteme za podršku odlučivanju (EWGDSS).
 • Dobitnik je Fulbrajtove stipendije 2011. godine. U okviru ove stipendije boravi u okviru Centra za analizu podataka i biomedicinsku informatiku Templ Univerziteta (SAD) u školskoj 2011/2012 godini.
 • Izabran je u zvanje vanrednog profesora 2012. godine.
 • Izabran je u zvanje redovnog profesora 2016. godine.
 • Govori tečno nemački (C2) i engleski (C2) jezik, a govori i italijanski (B1), francuski (A2) i ruski (A2) jezik.