Andrija Petrović

dr Andrija Petrovic, M.Econ.

 

Email: aapetrovic@mas.bg.ac.rs
 0

Naučni profil:

Profesionalna interesovanja:

  • Mašinsko učenje
  • Duboko učenje
  • Grafički modeli
  • Procesno inženjerstvo

Biografski podaci:

Dr Andrija Petrović Osnovne studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,91. Master studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Procesna tehnika i zaštita životne sredine, završio je 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,90. Diplomirao je na Fakultetu za Poslovnu ekonomiju Univerziteta Singidunum 2014. godine, smer finansije i bankarstvo, sa prosečnom ocenom 9,45. Master studije na modlulu Poslovna ekonomija završio je 2016. godine sa prosečnom ocenom 10,00. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2019. godine sa temom: „Razvoj integrisanog modela za predviđanje gužvi i određivanje broja aktivnih kanala u modulu“. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom: Procesne performanse supersoničnog gasnog ejektora sa konvergentno-divergentnom mlaznicom promenljivog poprečnog preseka.

Nagrađivan je za izuzetan uspeh tokom studija na Mašinskom fakultetu 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 godine. Nagrađen je kao najbolji student na osnovnim generacije upisane 2010/11 godine, kao najbolji sutdent na master akademskim studijama generacije upisane 2013/14 godine i kao najbolji student generacije upisane 2010/11 godine. Dobitnik nagrade za najbolji master rad na kongresu Procesing 2016.

Živi i radi u Beogradu. Od 2018. godine zaposlen je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent. Od 2017. godine zaposlen je u Centru za odlučivanje Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu kao istraživač. Od oktobra 2017. godine se nalazi u okviru nastavničkog zvanja docenta. Njegovo radno angažovanje se odvija u okviru Katedre za industrijsko inženjerstvo. Pre angažovanja na Mašinskom fakultetu, Andrija je radio kao istraživač pripravnik u inovacionom centru Mašinskog fakulteta, dok je tokom 2016. godine bio gostujući istraživač na Politehnici Temišvar.