TO rezultati pismenog dela ispita – Julski Rok

Obaveštavaju se studenti da su rezultati pismenog dela ispita godine iz predmeta Teorija Odlučivanja, za Julski ispitni rok 2018. objavljeni na stranici predmeta pod sekcijom Rezultati. Uvid u radove će biti obavljen u Četvrtak 05.07.2018 godine sa početkom u 11:00h u kabinetu 201.

TO – Raspored za usmeni test

Studenti koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma (parcijalno polaganje) će usmeni test raditi 22. juna, od 10:30, po sledećem rasporedu. Klasično polaganje usmenog ispita će se održati u isto vreme, u sali 015.

TO – rezultati ispita

Na stranici predmeta su istaknuti rezultati pismenog ispita i 2. kolokvijuma iz Teorije odlučivanja. Uvid u radove će se obaviti u utorak 19.juna, u 11 časova, u sali 201.

[TO] Podsetnik za II kolokvijum

Poštovane koleginice i kolege, Na stranici predmeta u sekciji Vežbe dodat je podsetnik koji će biti dostupan uz kolokvijum i pismeni ispit. Srećno na kolokvijumu i ispitu! Predmetni nastavnici i saradnici

Raspored kolokvijuma

Kolokvijum iz Teorije odlučivanja će se održati po sledećem rasporedu. Svi studenti koji ne mogu da se pronađu na spisku mogu da dođu u salu 015.