TO – Raspored polaganja pismenog ispita

Polaganje pismenog dela ispita u junskom roku će se obaviti po sledećem rasporedu: studenti koji polažu parcijalno su raspoređeni u sale po rasporedu, svi ostali studenti polažu u sali 015. Tokom ispita će biti moguće koristiti zvaničnu skriptu, ali samo ako je ukoričena i neispisana.