TO – Raspored za usmeni test

Studenti koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma (parcijalno polaganje) će usmeni test raditi 22. juna, od 10:30, po sledećem rasporedu. Klasično polaganje usmenog ispita će se održati u isto vreme, u sali 015.

TO – rezultati ispita

Na stranici predmeta su istaknuti rezultati pismenog ispita i 2. kolokvijuma iz Teorije odlučivanja. Uvid u radove će se obaviti u utorak 19.juna, u 11 časova, u sali 201.

Raspored kolokvijuma

Kolokvijum iz Teorije odlučivanja će se održati po sledećem rasporedu. Svi studenti koji ne mogu da se pronađu na spisku mogu da dođu u salu 015.