Raspored kolokvijuma

Kolokvijum iz Teorije odlučivanja će se održati po sledećem rasporedu. Svi studenti koji ne mogu da se pronađu na spisku mogu da dođu u salu 015.