Teorija odlučivanja – Raspored polaganja II kolokvijuma i pismenog ispita

Poštovane koleginice i kolege,
Na sledećem dokumentu je objavljen raspored sedenja za drugi kolokvijum. Klasičan pismeni ispit će se održati u sali D201 (nova zgrada). Molimo vas da dođete deset minuta pre početka kolokvijuma/ispita ispred sale u kojoj ste raspoređeni.
Podsetnici će biti dostupni i za drugi kolokvijum i za klasično polaganje pismenog dela ispita, te ne morate da ih štampate i donosite.
Srećno!
Predmetni nastavnici