Poslovna inteligencija – rezultati ispita (Januar 2020)

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Poslovna inteligencija su objavljeni na stranici predmeta, u sekciji „Rezultati“.