TO rezultati pismenog ispita – Jul 2019

Obaveštavaju se studenti da su objavljeni rezultati pismenog dela ispita u Julskom ispitnom roku na stranici predmeta (sekcija rezultati).