TO – Ispitna pitanja za polaganje klasičnog usmenog ispita i eliminacionog testa

Obaveštavaju se studenti da su ispitna pitanja, kao i uputstva za polaganje klasičnog usmenog ispita i elminacionog testa iz predmeta Teorija odlučivanja objavljeni na stranici predmeta u sekciji „Polaganje ispita“.