TO – Rezultati parcijalnog polaganja (predlog ocene, usmeni test, rezultati kolokvijuma)

Na stranici predmeta su istaknuti rezultati usmenog testa kao i predlog konačnih ocena iz Teorije odlučivanja.

Predlog ocena i  je formiran na osnovu kolone „Ukupno“.

Kandidati kojima nedostaje 5 (ili manje) poena (u koloni „Ukupno“) do više ocene ili prelaza (npr. studenti koji imaju više od 45 poena, mogu da odgovaraju za 6, više od 85 poena mogu da odgovaraju za 10) mogu dodatno da odgovaraju. Na dodatnom odgovaranju, moguće je pokvariti ocenu ili pasti ukoliko se primeti nepoznavanje osnovnog gradiva.

Upis ocena, uvid u radove i dodatno odgovaranje će biti organizovano u Utorak 26.06.2018 u sali B103, u sledećim terminima:

Upis ocena – 14:30

Uvid u radove – 15:15

Usmeno odgovaranje – 15:15