TO – Raspored za usmeni test

Studenti koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma (parcijalno polaganje) će usmeni test raditi 22. juna, od 10:30, po sledećem rasporedu.

Klasično polaganje usmenog ispita će se održati u isto vreme, u sali 015.