Usmeni ispit PI i TO – Januarski ispitni rok

Poštovane koleginice i kolege,

Raspored polaganja parcijalnog testa iz predmeta Poslovna inteligencija se nalazi na sledećem linku (u tabu Raspored usmeni ispit).

Svi studenti koji polažu na klasičan način usmeni ispit (iz predmeta Poslovna inteligencija ili Teorija odlučivanja) treba da dođu u salu 105.

Puno sreće na sutrašnjem ispitu.

Predmetni nastavnici i saradnici