Termini konsultacija

Nakon zavrsenog semestra, konsultacije kod svih nastavnika će se održavati u terminima po dogovoru sa zainteresovanim studentima.