TO – ažurirana skripta za oblast „Modelovanje preferencija“

Obaveštavamo studente da je ažurirana skripta iz oblasti „Modelovanje preferencija“ za predmet Teorija odlučivanja.

Skriptu možete preuzeti na sajtu predmeta pod sekcijom „Vežbe“