Rezultati pismenog dela ispita iz Teorije Odlučivanja (Januar 2017)

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Teorija Odlučivanja u Januarskom ispitnom roku su objavljeni na stranici predmeta u sekciji „Rezultati“

Uvid u radove će biti održan u Sredu (25.01.2017) sa početkom u 13h u kabinetu 201.