Sala polaganja pismenog ispita iz Teorije odlučivanja

Klasičan pismeni ispit iz Teorije odlučivanja u junskom roku će se održati u sali 015.