Rezultati ispita TO – jun (klasično polaganje)

Rezultati pismenog ispita (klasično polaganje) Teorija odlučivanja iz junskog roka se mogu pogledati na stranici predmeta ili na sledećem linku.

Uvid u radove će se obaviti u petak 17.06. u 12:00 časova, u kabinetu 020b.