Rezultati ispita iz PI i ISPM – oktobarski rok

Rezultati ispita za poslovnu Inteligenciju i IS za Podršku Menadžmentu iz oktobarskog roka se mogu pogledati na stranici predmeta.
Uvid u radove će se obaviti u Petak 25.09. u 14 časova, u kabinetu 020b.