TO – Raspored polaganja pismenog ispita

Polaganje pismenog dela ispita u junskom roku će se obaviti po sledećem rasporedu:

  • studenti koji polažu parcijalno su raspoređeni u sale po rasporedu,
  • svi ostali studenti polažu u sali 015.

Tokom ispita će biti moguće koristiti zvaničnu skriptu, ali samo ako je ukoričena i neispisana.